Matica hrvatskih sindikata izdala je dvije publikacije u okviru EU projekta

31.03.2020. u 14:00 Novosti

Sa zadovoljstvom objavljujemo kako je Matica hrvatskih sindikata uspješno stigla pred završetak našeg trećeg, jedno i pol godišnjeg EU projekta i okrunila ga dvjema publikacijama koje su rezultat znanstvenih istraživanja provedenih kroz projekt.

U okviru EU projekta pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ provedeno je istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage s potrebama tržišta rada u kontekstu promjena svijeta rada, a pod utjecajem industrije 4.0.

Tim istraživača okupio je znanstvenike s istraživačkim iskustvom iz područja tržišta rada: dr. sc. Dragana Bagića izv. prof., doc. dr. sc. Svena Marcelića, dr. sc. Tea Matkovića, doc. dr. sc. Velibora Mačkića, prof. dr. sc. Igora Radeku i makroekonomista Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matiju Kroflina, mag. oec, koji su sudjelovali u provedbi aktivnosti.

Rezultat projektnih aktivnosti dvije su publikacije;

u prvoj pod nazivom „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“ predstavljeni su načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama članicama Europske unije. Detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci Državnog zavoda za statistiku o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća ova dva sektora. Publikaciju su uredili prof. dr. sc. Igor Radeka i voditeljica projekta Ivana Šepak-Robić, dipl. iur.

U drugoj publikaciji pod nazivom „Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine: Izazovi demografskih promjena i četvrte industrijske revolucije“ koje je uredio Matija Kroflin, mag. oec, analiziraju se trenutni trendovi na domaćem tržištu rada. U kontekstu desetljetnih demografskih projekcija, kao i projekcija potreba za budućim zanimanjima, pokušala se predvidjeti razina podudarnosti buduće strukture i brojnosti radne snage te procijeniti potražnja za radnom snagom u skoroj budućnosti. Naglasak je posebno stavljen na promatranje projekcija i potreba za radnom snagom u javnim službama (obrazovanju i zdravstvu).

Izvanredne okolnosti izazvane epidemijom korona virusa spriječile su projektni tim u provedbi planiranih aktivnosti – okruglih stolova diljem Hrvatske na kojima su publikacije trebale biti prezentirane i u tiskanom obliku podijeljene sudionicima. Knjige su tiskane i bit će dostupne u Matici hrvatskih sindikata čim to bude moguće.

U međuvremenu možete pročitati obje publikacije u online verziji. Publikacije su interaktivne: svaki naslov poglavlja i podpoglavlja pretvoren je u link koji vodi do sadržaja.

Publikacije u online izdanju sada prepuštamo daljnjoj analizi i kritičkoj prosudbi znanstvene, stručne i opće javnosti.

Interaktivne publikacije čitajte pritiskom na ikonu svake:

                       

 


Tagovi | EU projekt | Jačanje socijalnog dijaloga | odnos plaća u privatnom i javnom sektoru | publikacije | tržište rada