HSSMS-MT upozorio na netransparentnost najavljene privatizacije primarne zdravstvene zaštite

25.09.2017. u 13:03 Novosti

Hrvatski strukovni sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, na konferenciji za medije održanoj 22. rujna 2017., upozorio je na netransparentnost najavljene privatizacije primarne zdravstvene zaštite. Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je ukidanje koncesija u primarnoj zaštiti i uvođenje ordinacija koje će biti ponuđene liječnicima na prodaju, a da o tome medicinske sestre kao najbrojnija skupina djelatnika u zdravstvu, kao i ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici nisu obavješteni.

Predsjednica Glavnog vijeća sindikata Anica Prašnjak istaknula je da se prodaja koncesijskih ambulanti i domova zdravlja očito namjerava provesti na nezakonit i neustavan način. Ministar zdravstva je razgovarao sa svim relevantnim čimbenicima, stoga i medicinske sestre koje su u primarnoj članovi tima i odrađuju dobar dio posla vezan uz terapeutsko-dijagnostičke postupke zaslužuju objašnjenje na koji način se namjerava provesti najavljena privatizacija primarne zdravstvene zaštite.

Činjenica jest da bi prelazak na sustav ordinacija u najavljenom obliku značio još izraženiju privatizaciju primarne zdravstvene zaštite koja bi pogodovala maloj skupini djelatnika u zdravstvu. Medicinske sestre i tehničare u ovom slučaju ministar ne uključuje u raspravu te na taj način potencira probleme, stoga Predsjednica Sindikata Brankica Grgurić poručuje da sindikat neće dopustiti da se o privatizaciji primarne zdravstvene zaštite odlučuje bez medicinskih sestara, već će stati u zaštitu ne samo njih nego i pacijenata.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara jasno je zauzeo stav da je neprihvatljiv otkup javnog dobra koje će prijeći u privatne ruke što se namjerava i provesti najavljenom privatizacijom, a poznato je da su dosadašnje reforme pokazale da se privatizacija primarne zdravstvene zaštite nije pozitivno odrazila na funkcioniranje sustava, kao i na dostupnost i kvalitetu zaštite koju se pruža pacijentima.


Tagovi | Anica Prašnjak | Brankica Grgurić | Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara | primarana zdravstvena zaštita | privatizacija