Ustav RH

http://www.usud.hr/uploads/Redakcijski%20prociscen%20tekst%20Ustava%20Republike%20Hrvatske,%20Ustavni%20sud%20Republike%20Hrvatske,%2015.%20sijecnja%202014.pdf

25.09.2017. u 12:29

Zakon o radu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

24.09.2017. u 11:30