Održan prvi sastanak s povjerenicima i aktivistima o akciji prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma

U Slavonskom brodu u srijedu 20. ožujka 2019.  započelo je održavanje skupova sindikalnih povjerenika sindikata udruženih u SSSH, NHS I MHS, te aktivista u vezi prikupljanja potpisa za pokretanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju.

22.03.2019. u 09:12