Matica hrvatskih sindikata izdala je dvije publikacije u okviru EU projekta

Kroz EU projekt „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ provedeni su istraživanje o plaćama u javnim službama i analiza podudarnosti dostupne radne snage s potrebama tržišta rada, a rezultate istraživanja čitajte online u našim publikacijama.

31.03.2020. u 14:00