EPSU : Nužno je uključivanje sindikata u donošenje svih mjera kao odgovor na pandemiju korona virusa.

Europska federacija sindikata javnih službi (EPSU) obratila se svim radnicima u javnim službama koji neumorno rade da bi omogućili normalno funkcioniranje života građana i Vladi RH u vezi zaštite prava radnika, očuvanja radnih mjesta i plaća radnika.

28.03.2020. u 11:42