Matica hrvatskih sindikata postala punopravna članica Europske konfederacije sindikata!

Učlanjenjem u ETUC Matici se pružila prilika sudjelovanja u kreiranju sindikalnih politika na europskoj razini te smo dobili snažne partnere koji će nam pružiti podršku u svim našim sindikalnim akcijama i pokretima.

10.12.2020. u 12:50