Ključ sigurnosti – prevencija i cjeloživotno učenje

23. tradicionalna godišnja nacionalna Konferencija zaštite na radu s međunarodnim sudjelovanjem, okupila je više od 400 sudionika, a na dvodnevnim radionicama njih više od 250.

15.12.2023. u 14:20