Negativan utjecaj SOR-a na tržište rada

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) je mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja je uvedena krajem 2010. godine. Namijenjena je nezaposlenim osobama do 29 godina života koje imaju manje od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali. Glavni cilj ove mjere je omogućiti mladim osobama stjecanje radnog iskustva te usvajanje relevantnih znanja potrebnih za kvalitetnu i ravnopravnu participaciju na tržištu rada. No, ipak SOR kao mjera pokazala je niz manjkavosti, provedbenih problema, nedostataka kvalitetnog praćenja ishoda osposobljavanja te dovela do direktnih poremećaja na tržištu rada.

06.09.2017. u 11:14