Pilot program za učinkovitiju aktivaciju nezaposlenih na tržište rada

Matica hrvatskih sindikata u partnerstvu s Gradom Šibenikom provodi projekt „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu - Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III“.

22.07.2019. u 09:09