Povodom Praznika rada predsjednik Milanović odlikovao sindikalne čelnike Krešimira Severa, Mladena Novosela i Vilima Ribića

30.04.2022. u 12:29