Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

12.01.2018. u 14:16

(NN 128/2017, zaključen 7. prosinca 2017., u primjeni od 1. prosinca 2017)