Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

27.01.2020. u 16:13

(NN 123/2019, zaključen i u primjeni od 5. prosinca 2019.)