Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama – 2020.

02.06.2020. u 09:42

Zaključen 29. svibnja 2020. godine, u primjeni od 1. lipnja 2020.