Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (posebni uvjeti rada)

19.02.2015. u 11:57

(Zaključen 27.12.2018. – vrijedi danom potpisa.)