Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama

24.03.2014. u 10:45

https://www.facebook.com/Sduvids

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama je samostalna, dobrovoljna, demokratska, interesna i nestranačka udruga službenika i namještenika zaposlenih u Ministarstvu obrane RH, Oružanim snagama RH, ostalim državnim tijelima, ustanovama, agencijama i trgovačkim društvima u vlasništvu države.

Predsjednik sindikata je g. Tomislav Petrović.