Nezavisni sindikat pravosudne policije RH

24.03.2014. u 10:50

Nezavisni sindikat pravosudne policije okuplja djelatnike Ministarstva pravosuđa. Sindikat je osnovan 2011. godine sa sjedištem u Rijeci te se iste godine pridružio Matici hrvatskih sindikata.

Predsjednik sindikata je g. Milan Stipanović.