Za reforme za ljude

Ovogodišnji Međunarodni praznik rada Matica hrvatskih sindikata i Savez samostalnih sindikata Hrvatske obilježit će 1. svibnja prosvjednom povorkom u Zagrebu pod sloganom “Za reforme za ljude”.

Okupljanje: Radnički dom (Trg kralja Petra Krešimira IV. BR. 2) do 10.30
Prosvjedna povorka u 11.00 kreće prema Parku Maksimir

1. Za pravedne plaće i bolje uvjete rada

 • Pravedna raspodjela i preraspodjela društvenog bogatstva – smanjivanje nejednakosti boljim sustavom kolektivnog pregovaranja i pravednijim poreznim sustavom, što će pozitivno utjecati i na demografiju, pravednija raspodjela novostvorene vrijednosti između profita i plaća, smanjivanje jaza u plaćama muškaraca i žena, prestanak prelijevanja nacionalnoga bogatstva u privilegije i povlastice koje ne proizlaze iz rada.
 • Povećanje plaća u privatnom i javnom sektoru – poticanje kolektivnoga pregovaranja, osnaživanje domaće potrošnje, jačanje nacionalne ekonomije te podizanje životnog standarda građana.
 • Povećanje minimalne plaće – na najmanje 50 posto prosječne, te sprečavanje njene zloupotrebe.
 • Stvaranje zdravih i kvalitetnih radnih mjesta – suzbijanje nezakonite upotrebe nestandardnih oblika ugovora o radu, bolje ciljanje mjera aktivne politike zapošljavanja i poticanje otvaranja sigurnih, dobro plaćenih radnih mjesta, jamčenje slobode sindikalnog organiziranja, adekvatne zaštite na radu, primjerenih uvjeta rada te bolje usklađivanje privatnog i profesionalnog života.

2. Za dostojanstvenu starost

 • Snižavanje dobi za odlazak u mirovinu – ukidanje zakonske odredbe o povećanju dobi na 67 godina i postepeno snižavanje dobi umirovljenja sukladno rastu društvenog bogatstva.
 • Penaliziranje poslodavaca, a ne radnika – protiv povećanja penalizacije radnika zbog prijevremenog umirovljenja, zato što to, u pravilu, nije njihov dobrovoljni izbor, nego počesto rezultat diskriminacije starijih radnika od strane poslodavaca.
 • Uvođenje reda u prihode mirovinskog sustava – održivost mirovinskog sustava i adekvatnost mirovina osigurati suzbijanjem sive ekonomije uključujući neprijavljeni rad, nadzorom nad primjenom zakona i kolektivnih ugovora, rastom zaposlenosti i plaća te razdvajanjem radničkih i povlaštenih mirovina u zasebne fondove.
 • Povećanje mirovina umirovljenicima – utvrditi model pravednijeg određivanja i usklađivanja vrijednosti mirovina, koji će spriječiti pad njihove kupovne moći i podići udio u prosječnoj plaći te poboljšati materijalni status umirovljenika.

3. Za kvalitetno obrazovanje kao temelj razvoja i budućnosti

 • Stavljanje učenika i studenata u središte reforme – reformu koncipirati i provesti zbog mladih i društva u cjelini, o čemu je nužno postići politički i društveni konsenzus.
 • Podizanje kvalitete obrazovanja na svim razinama – provedba Cjelovite kurikularne reforme, promjena metoda poučavanja, modernizacija i integracija sveučilišta, ukidanje školarina i svih oblika upisne politike prema statusnim kriterijima.
 • Razvijanje društva znanja povećanjem izdvajanja za obrazovanje i znanost te istraživanje i razvoj – osiguranje napredovanja nastavnika, povećanje materijalnih izdvajanja nužnih za provedbu reformi te povećanje udjela BDP-a za istraživanje i razvoj na najmanje 1,5 posto.
 • Bolje povezivanje obrazovnog sustava i tržišta rada – uvođenje prakse tijekom školovanja a ne po završetku, uspostava efikasnog sustava obrazovanja i osposobljavanja odraslih te priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja.

4. Za efikasan javni zdravstveni sustav dostupan svima

 • Jačanje javnog zdravstva, zaustavljanje komercijalizacije usluga i privatizacije primarne zdravstvene zaštite – javno zdravstvo mora ostati javno, temeljeno na društvenoj solidarnosti te humanističkim vrijednostima jednakosti, digniteta i profesionalne etike, jačati preventivnu medicinu razvojem primarne zdravstvene zaštite i razviti sustav koji će privući i zadržati vrhunske stručnjake.
 • Osiguranje pravodobnosti i dostupnosti usluga, uključujući inovativnih lijekova, svim građanima – neovisno o socijalnom statusu i mjestu stanovanja.
 • Unapređivanje zdravstvenog sustava – provesti cjelovitu informatizaciju, standardizirati usluge i bolje organizirati sustav za korisnike (pristup zdravstvenoj zaštiti vodeći računa o profesionalnim i drugim obvezama korisnika).
 • Uvođenje metodologije praćenja odnosa troška i učinka odnosno zdravstvenih ishoda – građani financiraju javno zdravstvo te za uloženi novac očekuju najkvalitetniju skrb.

5. Za učinkovito pravosuđe i javnu upravu te vraćanje povjerenja građana u institucije reforme za kvalitetniji život i ostanak ljudi u hrvatskoj!

 • Osiguranje brzog i efikasnog pravosuđa – doista neovisno, stručno, depolitizirano i nekorumpirano sudstvo, u kojem suci poznaju i dosljedno primjenjuju zakone i ratificirane konvencije i u kojem sudski sporovi završavaju u razumnom roku.
 • Stručno i depolitizirano upravljanje – očuvati institucionalnu memoriju jačanjem stručnosti i kontinuiteta kadrova, državnim institucijama osigurati potrebnu logistiku, depolitizirati upravljanje javnim poduzećima postavljanjem stručne, a ne politički podobne uprave i stati na kraj korupciji.
 • Reformiranje teritorijalnog ustroja i bolje upravljanje – broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smanjiti na prihvatljiv i održiv broj prema objektivnim kriterijima, podići kvalitetu javnih politika i normativnog planiranja te jačati socijalni dijalog i postići društveni konsenzus o ključnim gospodarskim, socijalnim i ekološkim pitanjima.
 • Suzbijanje korupcije i sprječavanje sukoba interesa – demontaža usustavljene korupcije podići će BDP najmanje za 2 posto, a sprječavanje sukoba interesa zaustaviti nepotizam i šansu dati najstručnijima i najsposobnijima.

6. Za promjenu odnosa prema europskoj uniji i unutar nje – Europa za građane!

 • Razvoj autentičnog odnosa prema Europskoj uniji – na temelju vlastite procjene interesa hrvatskih stanovnika, umjesto nekritičkog preuzimanja gotovih recepata koje nam propisuju ili europski birokrati koji ne poznaju hrvatske okolnosti ili ih skriveni iza EU institucija, zapravo u biti propisuju oni krugovi u zemlji koji s interesima narodne većine nemaju nikakve veze.
 • Reformiranje EU i eurozone – prije bilo kakvog ulaska u čvršće europske integracije, a pogotovo u eurozonu, potrebno je zahtijevati bitne reforme Europske unije, a pogotovo europske zone, od onih koji od nas, nekad s pravom ali ponekad i ne, zahtijevaju provođenje i dobrih i loših reformi.
 • Oživljavanje europskog socijalnog modela – socijalnoj dimenziji EU dati jednaku važnost kao i ekonomskom upravljanju, a Europski stup socijalnih prava provesti konkretnim mjerama u svim zemljama kako bi i europske reforme išle u korist ljudi!