Predstavljeni rezultati dubinske analize kretanja plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj tijekom petnaest godina

Na završnoj konferenciji EU projekta Matice „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“, prezentirani su rezultati projekta i dvije publikacije o plaćama javnog i privatnog sektora te tržišta rada kao kruna projektnih istraživanja.

23.06.2020. u 12:43