Vertikala sindikata obrazovanja u stručnu raspravu uputila zaključke o kurikulumu Građanskog odgoja i obrazovanja

Vertikala sindikata obrazovanja uputila je svoje prijedloge i zaključke o kurikulumu međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje u stručnu raspravu u okviru Cjelovite kurikularne reforme.

28.04.2016. u 10:44