Matica hrvatskih sindikata i Udruga radničkih sindikata hrvatske sklopili sporazum o suradnji

Dvije sindikalne središnjice udružile su se radi zajedničkog sudjelovanja u svim oblicima tripartitnog i bipartitnog socijalnog dijaloga.

15.09.2016. u 12:05