N1, 29.5.2023. – Mirela Bojić: “Ustavni sud je amenovao parazitiranje”

Glavna tajnica Matice govorila je o nezadovoljstvu sindikata nakon što je Vlada popustila liječnicima mimo uhodanog puta borbe za plaće, o Ustavnom sudu te o problemu članova i nečlanova reprezentativnih sindikata.

31.05.2023. u 08:31