Merkur osiguranje

Merkur dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine i osiguranje od nezgode po povoljnijim cijenama za članove sindikata udruženih u Maticu.

07.11.2023. u 08:12

UNIQA osiguranje

Povoljnije dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, imovine i putno osiguranje za članove sindikata Matice.

04.10.2023. u 09:25

Publikacija „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“

U knjizi su predstavljeni načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama EU, detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci DZS-a o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća ova dva sektora.

01.04.2020. u 16:18