Radni odnosi i prava radnika u vrijeme epidemije

Radna i socijalna prava za vrijeme trajanja epidemije nisu suspendirana. Poslodavci i radnici moraju nastaviti poštovati zakone i druge propise, uključujući i kolektivne ugovore.

16.04.2020. u 13:19

Publikacija „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“

U knjizi su predstavljeni načini utvrđivanja plaća u javnom i privatnom sektoru u zemljama EU, detektiran je način utvrđivanja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj, dubinski su analizirani podaci DZS-a o kretanju plaća u javnom i privatnom sektoru, a na kraju je utvrđen i stupanj povezanosti plaća ova dva sektora.

01.04.2020. u 16:18