Sindikat radnika EX Dubrovačke banke

24.03.2014. u 10:54

Sindikat radnika ex Dubrovačke banke je osnovan radi promicanja i zaštite prava i interesa radnika bivše Dubrovačke banke, sada zaposlenih u OTP banci d.d. Osnovan je 2004. godine sa sjedištem u Dubrovniku te djeluje preko 6 sindikalnih podružnica. Matici hrvatskih sindikata su se pridružili 2008. godine.

Predsjednik sindikata je g. Andrija Martić, a sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća je g. Stanko Udženija.